Bổ đề cơ bản của “Đàn ông, phụ nữ và con khỉ.”

* Phương trình 1

Ðàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí

Con khỉ   = ăn + ngủ

Tương đương hoán đổi:

Ðàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí

Chuyển vế và đổi dấu:

=> Ðàn ông – giải trí = con khỉ + làm việc

Kết luận: Ðàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc

* Phương trình 2

Ðàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền

con Khỉ   = ăn + ngủ

Suy ra:

Ðàn ông = con khỉ + kiếm tiền

và chuyển vế đổi dấu:

Ðàn ông – kiếm tiền = con khỉ

Kết luận: đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ !

* Phương trình 3

Ðàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền

con khỉ  = ăn + ngủ

=> Ðàn bà = con khỉ + tiêu tiền

và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế

=> Ðàn bà – tiêu tiền = con khỉ

Kết luận: Ðàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.

Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được

1/ Ðàn ông không biết kiếm tiền = Ðàn bà không biết tiêu tiền

2/ Ðàn ông kiếm tiền để cho Ðàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)

3/ Ðàn bà tiêu tiền để cho Ðàn ông không trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì: Ðàn ông + Ðàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền

Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Ðàn ông + Ðàn bà = 2 con khỉ sống với nhau… !!!!!!!!!!!! !!!!  =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s